World Wide Nieuw West pilot

'Mapping Nieuw West Internationaal'. Een portret van Amsterdam Nieuw West met zijn internationale verbindingen.

http://www.worldwidenieuwwest.nl/ for english see below

World Wide Nieuw West brengt kleine ondernemers, de ‘multinationals’ van Nieuw-West, in beeld. Er ontstaan kaarten met verhalen over- en beelden van de herkomst van de producten van de ondernemers.  Met dit project plaatst kunstenaar Marjolijn Boterenbrood Amsterdam Nieuw-West  in een internationaal kader. Wat is de oorsprong van deze producten en welke verhalen zijn hieraan verbonden? Een onverwachte bron van kennis in Nieuw-West. Welke contacten hebben de verschillende ondernemers? Wat is hun kennis? Een misschien voor de hand liggend voorbeeld is; de oorsprong van het zakje Ras el Hanout-kruiden van de Marokkaanse slager ligt in Marrakech waar het in grote bergen op de straat ligt. Waarom daar? Daar zitten bijzondere verhalen achter.

De kennis van de ondernemers als verhalen-generator. Filmbeelden en foto’s van bijvoorbeeld handelspartners of familieleden in het land van herkomst, laten de plekken van productie zien.  Bijzondere lokale verhalen in een mondiale context worden zichtbaar in verschillende internationale betrekkingen van ondernemers in Nieuw West.

Mogelijk gemaakt door bijdragen van Amsterdam Nieuw West, het Amsterdams Fonds voor de KunstFonds BKVB, Nieuw West Express, SNS Reaal Fonds, Stadgenoot, het Prins Bernhard Cultuurfonds DMO Amsterdam

Dit project is ontstaan uit de betrokkenheid van Marjolijn Boterenbrood met Nieuw West Express. Het platform van NWE laat de groeiende levendigheid in Nieuw West zien. NWE brengt deze ontwikkeling in kaart, zodat er nieuwe verbindingen ontstaan en daarmee de lokale gemeenschap wordt versterkt.  Boterenbrood laat Nieuw West zien als een sterrenstelsel. Zij ziet de initiatieven in dit gebied als de sterren; pulsars, rode dwergen en supernova’s. Door dit te benoemen en actie te ondernemen ontstaan nieuwe verbindingen; nieuwe ‘sterrenbeelden’, mèt de kennis van bewoners en ondernemers.

http://www.youtube.com/watch?v=d-BilMcO2G8

http://www.nieuwwestexpress.nl/page/3347/nl

World Wide New West

Seven entrepreneurs from the Osdorper Ban in Amsterdam on the world map. In this project the artist Marjolijn Boterenbrood shows us where products come from. What are the origins of these products and what are the stories behind each of them? An unexpected wealth of knowledge in Amsterdam New-West. What contacts do the different entrepreneurs have? What knowledge do they possess? A possibly rather straightforward example is: a sachet of Ras el Hanout-spices from the Moroccan butcher has its origins in Marrakech, where it can be found piled up high on the streets. Why there? Extraordinary stories can be traced behind this product.

The knowledge of the entrepreneurs as story-generator. Film clips and photographs for instance of business partners or family members in the country of origin illustrate the places where the production takes place. Extraordinary local stories in a global context become visible through the different international relations of entrepreneurs in New-West.

Brought to you by contributions from Amsterdam Nieuw West, het Amsterdams Fonds voor de KunstFonds BKVB, Nieuw West Express, SNS Reaal Fonds, Stadgenoot, het Prins Bernhard Cultuurfonds.

This project was brought about through the involvement of Marjolijn Boterenbrood in New-West Express. The NWE platform reveals the increasing vitality in New-West. NWE is investigating this development in order to stimulate new connections, thus strengthening the local community. Boterenbrood depicts New-West as a galaxy. She sees the initiatives in this area as stars: pulsars, red dwarves and supernovas. By giving each of these a name and taking action new connections arise: new ‘constellations’, incorporating the knowledge of inhabitants and entrepreneurs.