meer

Werk

De hierboven genoemde woorden verwijzen naar haar werk. Het uitgangspunt is altijd een plek. Een plek, die van schaal kan variëren van een muur tot een stadsdeel. Dat vormt de  samenhang tussen de verschillende projecten. Dezelfde uitgangspunten genereren een diversiteit aan resultaten, die in vorm uiteenlopen van tekeningen, objecten, foto’s en installaties tot een atlas, een aanzet voor toekomstig kunstbeleid of een rol als aanjager voor stedelijke ontwikkeling. lees meer

De categorieën:

Focus: ervaringen van een plek
Schaal: klein, groter, grootst, van omvangrijk tot notities in de kantlijn
Tijd: vastleggen van verschillende momenten
Vorm:  initiatieven, samenwerkingsverbanden en publicaties

The words listed above refer to aspects of the work. The initial starting point is always a space. A space that can vary in scale from a wall to an urban district. This is what connects the various projects. The same starting points generate a wide variety of outcomes, ranging from drawings, objects, photos and videos to an atlas, initial directives for future cultural arts policy or the role of urban development inspirationist.