Vlietzone

Carthografie als onderdeel van een project van Lino Hellings in Den Haag. 2010

Kaarten met de geur van de Vlietzone, de klank, de oogst, de huid en de beweging door het gebied.

Deel van
een project van Lino Hellings met Rob van Manen en Cilia Erens