DNA van de Tolhuistuin

Kaart voor de eerste openstelling van de Tolhuistuin in Amsterdam Noord, 2004

Iedere bezoeker ontving bij de entree het vouwblad met kaarten (een uitgave van stichting Lyr in het kader van ‘Project North 2004’). Om het tot dan toe afgesloten Shellterrein te ontsluiten, werd het ‘DNA’ van het gebied ontrafeld. De kaarten bevatten informatie over de organische bouwstenen  van de tuin; de huid van bijzondere bomen die je hier aantreft, het verborgen leven van de insecten onder de grond, de kleuren van het veranderende daglicht, de geuren en klanken die hier waarneembaar zijn (waaronder teer, menie en hooi en ruisen, denderen en timmeren) en de chemische verbindingen die werden onderzocht in de laboratoria van Shell.

licht

hoe het licht van dag tot dag verschilt

tentoonstelling

kaart bij de tentoonstelling North

Locatie:
Amsterdam-noord