Tempus fugit

Schaduwbeelden

De titels van de werken ‘Solo sole solet’, ‘Velut Umbra’, ‘Fugit hora’ en ‘Tempus fugit’ zijn afkomstig van teksten op zonnewijzers. Ze verwijzen allemaal naar het verstrijken van de tijd.
Schaduwbeelden brengen vergankelijke momenten in kaart.