Receptor

Maquette, 1998

Voorstel voor een open dak van de  liftschacht op een flatgebouw in Maassluis. Schetsopdracht (niet uitgevoerd).  Overdag is een beeld te zien van een satelietfoto tussen glas. s’Nachts wordt deze aangelicht. De kleur van het licht hangt af van de weersgesteldheid. De top van de liftschacht fungeert ogenschijnlijk als receptor en zender van berichten van ver.