Partituur voor de Ronde Venen

Kaarten van zintuigelijke ervaringen. 1999

Vooronderzoek voor een kunstproject met 5 verschillende kunstdisciplines.

De inhoud van de doos met een vangnet en een loep vormt een metafoor voor het vangen, bekijken en vastleggen van heel diverse ervaringen in dit poldergebied. De doos bevat ook een opeenstapeling van kaarten, die letterlijk de gelaagdheid van het gebied toont. Het project voor de Ronde Venen is een autonoom kunstwerk en vormde tevens een aanzet voor het kunstbeleid in dit gebied. Het beoogde resultaat was een verzameling van geluid, beweging, verhalen en beelden. Boterenbrood nodigde daartoe ook andere kunstenaars uit. Een cd-rom met een videofilm, een fotoserie, een geluidswerk en interviews maakten deel uit van het project.

samenwerkingen

als gevolg van deze Partituur ontstaat een CD-Rom met werk van Joke Robaard, film van Harco Haagsma, foto's van Rudy Luyters, interviews van radiomaker Gerrit Kalsbeek, en de klank van de plek van geluidskunstenaar Cilia Erens

Opdracht
gemeente De Ronde Venen