Nova Luz

Werk voor de Hogeschool van Amsterdam, 2004

Voor de vijf centrale lifthallen van de Hogeschool van Amsterdam maakte Boterenbrood wandgrote foto’s van geënsceneerde situaties die een eigen karakter geven aan de verschillende studierichtingen die hier gevestigd zijn. Ook de kleur van het licht verschilt per verdieping. De spiegelingen en filteringen in de foto’s voegen een ruimte toe. Voor de studenten die van deze voorheen onpersoonlijke plek gebruik maken, is het makkelijker geworden zich met hun leeromgeving te vereenzelvigen. De school gebruikte de voorstudies, foto’s en teksten van dit project als uitgangspunt in hun zogenoemd ‘positioning paper’.

Opdracht