Nabeelden

Mapping de binnenkant van het oog. Iedereen kent het wel. Het omgekeerde beeld dat je teweeg brengt als je, na lange tijd naar iets gekeken of gestaard te hebben – – je ogen sluit. Op je netvlies ontvouwt zich een sequentie van beelden, waarbij licht donker wordt en rood groen. De nabeelden zijn projecties die vertekenen en veranderen, net zoals herinneringen dat doen.

De ‘nabeelden’ verschenen in de openbare ruimte in het kader van de Kunstlijn in Haarlem in november 2011. Chambre d’amis, Velserstraat 32

‘Mapping’ the inside of the eye. Everyone knows what this is. The inverted image that you get when you shut your eyes after having looked or stared at something for a long time. A sequence of images unfolds itself on your retina, with light becoming dark and red turning to green. The afterimages are projections that distort and change, in the same way that memories do.

The ‘afterimages’ were displayed in areas open to the public as part of the Art Line in Haarlem in November 2011. Chambre d’amis, Velserstraat 32

Nabeelden