Kijken naar Haarlem Oost

Kunstproject in Haarlem 2006-2009

Initiatief en regie: Marjolijn Boterenbrood

http://www.kijkennaarhaarlemoost.nl/

for english see below

Een driejarig project dat begon met een onderzoek. Boterenbrood verwerkte haar bevindingen in bijzonder vormgegeven kaarten over talloze verborgen en latente aspecten van het gebied. Deze scans resulteerden in vragen aan verschillende kunstenaars en ontwerpers. Al deze deelprojecten volgden een eigen parcours.
Bewoners en gebruikers van het gebied werden nauw bij het project betrokken, bijvoorbeeld door het inzetten van een zogenoemde ‘vraagmachine’.
Een maand lang waren er tal van activiteiten en een tentoonstelling in het hart van het gebied, wat een hele nieuwe dynamiek van talloze ontmoetingen en verbindingen in gang zette. Youtube filmpje

Looking at Haarlem East

Initiative and direction: Marjolijn Boterenbrood

A three-year project which started with research. Boterenbrood processed her findings in maps specially designed to reveal numerous hidden and latent aspects of the area. These scans resulted in questions for different artists and designers and each of these resulting sub-projects followed its own course.
Inhabitants and users of the area were closely involved in the project, for instance by making use of what can be termed a ‘question machine’.
In the course of a month many different activities took place and an exhibition was held in the heart of the area, which stimulated a completely new set of dynamics via innumerable meetings and connections. Youtube filmpje

samenwerkingen

met kunstenaars Sylvie Zijlmans, Krijn Giezen, Joke Robaard, Irene Fortuyn, Ton Matton, Esther Polak, regisseur Titia Bouwmeester, ontwerper Jan Konings, stedenbouwkundige Wies Sanders en landschapsarchitect Adriaan Geuze

met medewerking van
Henk Jan Bouwmeester (website), Marja Sonneveld (film), Max van Aerschot (advies), Harry Swaak (advies), Renée Borgonjen (auteur en redacteur), Mathilde van Beekhuizen (wandelingen), Eleonoor Jap Sam (publicatie), Mischa van Teeffelen (ontwerp en productie tentoonstelling), Diana Krabbendam (communicatie-advies), Willem van Weelden (auteur)
publicatie
Atlas Haarlem Oost, artistiek onderzoek als aanjager van stedelijke vernieuwing, Rotterdam (Episode Publishers) 2009 verkrijgbaar via de boekhandel en de website van Jap Sam Books en via marjolijn@werkspoor.org.
website
www.kijkennaarhaarlemoost.nl