Floodlines

Video loop 00:04:59:09 zie: een fragment van Floodlines

De video Floodlines is ontstaan op de Wadden, een kwetsbaar gebied dat onder druk staat door klimaatverandering. De waddeneilanden worden in de nabije toekomst geconfronteerd met de gevolgen van de zeespiegelstijging. Dit werk werd gerealiseerd op uitnodiging van het festival Into the Great Wide Open op Vlieland. Het gevoel van dreiging van zeespiegelstijging was het uitgangspunt. De video werd geprojecteerd in het bos op Vlieland, daar voelde je het water opkomen.

De uitdagingen waar de Wadden voor staan zijn dringend en actueel. Maar het wassende water heeft natuurlijk ook gevolgen voor alle andere lager gelegen gebieden in ons land en de rest van de wereld. Het stijgende water zal bijvoorbeeld ook het Hembrugterrein waar Floodlines begin oktober wordt getoond bij Big Art, overspoelen. 

Menno Otten, Allard Boterenbrood