Aardwerk

Intro

Na Alarm#7 bij Severine Amsing graven we het doek op dat we een maand eerder begraven hebben. Vrijwel geheel weggevroten door micro-organismen in de bodem.

Severine Amsing