Reinaldapark

Project voor een park. 2007 - 2010

ontwerp publicatie

Jouke Kleerebezem

energiecentrale

Een onderdeel van het grootschalige project ‘Kijken naar Haarlem Oost’, werd uitgebouwd tot een autonoom project. Boterenbrood maakte een boekje van haar betrokkenheid bij dit park, dat kan fungeren als een staalkaart van mogelijkheden voor het denken over de betekenis van een park op verschillende niveaus. Daarbij laat zij de bewoners rond het park zien als ‘energiecentrale’, beschrijft zij de rol die kunstenaars op dit gebied (hierin) kunnen spelen en ze stelt  aan de orde hoe je de ontwikkeling van het Reinaldapark, een park in transitie, zou kunnen verbinden met internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Met dank aan

Renee Borgonjen, Irene Fortuyn, Joes Keip, Jan Konings, Evert Verhagen

ontwerp publicatie

Jouke Kleerebezem

dankzij bijdragen van

het Fonds BKVB en de gemeente Haarlem


Naar de mobiele versie van de site.